RSS Feed

Per Fröbergs digitala kartarkiv

Kartor från tävlingar och träningar.

MiN Erik-Nassen (15.01.2020)
Mittwoch 15 Jänner 2020
Smedby, Erik, Sverige
Onsdag 15 januari var det säsongens första Miss-i-Nassen-övning och det var nog en av de knepigare. Tävlingsledare Erik hade k...