Re-run Peking-Duon 2013 (09/10/2013) Re-run Peking-Duon 2013 (09/10/2013)