MSI Natt-cup (09/01/2013)
Category: Training
Map/area: Nedre Glottern
Organiser: MSI (Arne)
Country: Sverige
Discipline: Natt
Distance: 5.52 km
Time: 41:07
Inte så tungt som tidigare veckor. Snön är bitvis djup men vissa nästan snöfria stråk kan hittas.
Show comments (0)
 
MSI Natt-cup (09/01/2013) MSI Natt-cup (09/01/2013)